onsdag 29. august 2012

Lignings-ABC 2012 er publisert hos Rettsdata


Lignings-ABC 2012 er nå publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Utgaven erstatter Lignings-ABC 2011/12. Seniorskattejurist Per Helge Stoveland i SKD har også denne gangen ledet det redaksjonelle arbeidet.

Lignings-ABC 2012 er oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 22. juni 2012.

Denne utgaven  inneholder ett nytt emne, «Fritaksmetoden». Stoff som gjaldt fritaksmetoden og som tidligere var plassert i andre emner er fremstilt samlet i dette emnet. Emnene «Driftsmiddel – avskrivning utenom saldoreglene», «Driftsmiddel, forretningsverdi (goodwill)» og «Driftsmiddel – immaterielt (ikke-fysisk) driftsmiddel som ikke er forretningsverdi» er slått sammen til ett emne, «Driftsmiddel, immaterielt (ikke fysisk) driftsmiddel». Emnet «Kostnader – oppkjøp av foretak mv.» har endret navn til «Transaksjonskostnader». Emnet «Kostnader, juridisk bistand/prosessomkostninger» har endret navn til «Juridisk bistand/prosessomkostninger».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar