fredag 29. juni 2012

Utvidet samarbeid med Deloitte

Deloitte er mangeårig samarbeidspartner i Praktisk Juss, både innenfor fast eiendom og selskapsforhold, nærmere bestemt fusjoner og fisjoner.

Dialogbokser i alle dokumentpakker innenfor fusjon og fisjon
Vi har nå gleden av å kunne tilby samtlige dokumentpakker innenfor fusjoner og fisjoner med utfyllbare dialogbokser. Alle dokumentpakkene er utarbeidet av og dialogboksene er kvalitetssikret av Deloitte. Det er advokatene Simen Engebretsen, Mari Wetlesen og Odd Erik Johansen fra Deloitte som er ansvarlige for dette innholdet, som ajourholdes fortløpende.

«Dialogboksene vil løfte produktet opp til et helt nytt nivå og forenkle utarbeidelsen av nødvendige selskapsdokumenter for fusjoner og fisjoner. Dette vil også bidra til at kvaliteten på selskapsdokumentene blir bedre, da brukeren får beskjed om å sette inn riktige verdier etc. i dialogboksene. Dette vil utvilsomt være nyttig for sluttbrukerne og vi er veldig glade for å bidra til at Gyldendals produkt blir bedre»
Advokat Simen Engebretsen i Deloitte Advokatfirma AS.Utvidet samarbeid
Gyldendal Rettsdata og Deloitte utvider nå samarbeidet til også å omfatte regnskapsjuridiske spørsmål knyttet til fusjoner og fisjoner.
Deloitte vil utvide sitt dokumentomfang høsten 2012. Arbeidet inkluderer i tillegg til Deloittes advokater også bistand fra Deloitte Audit & Advisory hva gjelder regnskaps- og revisjonsspørsmål.

Et viktig skritt i videreutviklingen av PJ!”
Advokat og hovedredaktør  av Praktisk Juss, Ole Morten Huseby, Haavind.

Også for revisorene
Dokumentpakkene med tilhørende prosessbeskrivelser, erklæringer og kontrollhandlinger innenfor fusjoner og fisjoner vil også bli tilgjengelig i Rettsdata Regnskap og revisjon.

Gyldendal Rettsdata er meget fornøyd med å kunne tilby et utvidet kildeomfang av en stor og profesjonell aktør som Deloitte, og regner med betydelig økt bruk av fusjons- og fisjonsdokumentpakkene med nye utfyllingsmakroer.


Riktig god sommer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar