torsdag 7. juni 2012

Skattebetalingshåndboken er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata


Skattebetalingshåndboken 2012 fra SKD og Toll- og avgiftsdirektoratet er nå tilgjengelig elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Boken er både et oppslagsverk og en kommentarutgave til skattebetalingsloven av 2005. Boken inngår i Rettsdata Skatterett, Regnskap og Revisjon og Rettsdata Kommentarsamling.

Les mer om boken her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar