tirsdag 5. juni 2012

Nytt innhold i Rettsdata Regnskap og Revisjon

Vi har nå publisert en rekke nye selskapsdokumenter, tidslinjer og redegjørelser for rettslige forhold tilknyttet ulike egenkapitaltransaksjoner (SA 3802). Dette gjelder innen følgende temaer:

·         Stiftelse av AS med kontantinnskudd
·         Stiftelse av AS med tingsinnskudd
·         Avtale med aksjeeier - Generell
·         Avtale med aksjeeier – Lån
·         Avvikling av AS
·         Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd
·         Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering
·         Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon

Selskapsdokumentene fremkommer som dokumentpakker tilknyttet hvert emne og inneholder alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av transaksjonen. Vi jobber samtidig med å gjøre alle dokumentene i samme dokumentpakke utfyllbare samtidig via én samlet makro for utfylling. Dette vil bli publisert så snart de er klare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar