mandag 18. juni 2012

Ny bok: Gruppesøksmål – om tvisteloven kap. 35 

 
Gruppesøksmål er en ny prosessordning i norsk rett som kom inn i tvisteloven 2005 som kapittel 35 og er så langt gitt svært liten behandling i litteraturen. 

Ordningen har to former: Påmeldingsgruppesøksmål, som er ment som en effektivisering av reglene om subjektiv kumulasjon der en aktivt må melde seg på søksmålet for å bli gruppemedlem, og utmeldingsgruppesøksmål, som er den klassiske "class action" kjent fra særlig anglosaksisk rett, der saksøkeren automatisk blir medlem forutsatt at en har et krav innenfor rammen for søksmålet og må melde seg ut for å unngå rettskraftsvirkningen.

Denne fremstillingen er bygget opp som en praktisk lovkommentar til tvistelovens kapittel 35, samt en innledende del med praktisk veiledning til forskjellige sider ved ordningen. Det er også gitt kommentarer til lovregler om gruppesøksmål i foreldelsesloven og tvangsfullbyrdelsesloven slik at fremstillingen gir et fullstendig bilde av tvisteløsningsformen.

Boken vektlegger de grunnleggende og praktiske problemstillinger ved begge former for gruppesøksmål, illustrert ved bl.a. de titalls gruppesøksmålene som så langt har vært reist og forsøkt reist i Norge etter ikrafttredelsen av tvisteloven, og gir nyttig veiledning til det som er hensiktsmessig at advokater og andre som vil begi seg inn i gruppesøksmål kjenner til.

Boken er i salg i bokhandelen, eller kan kjøpes her:Boken er skrevet av 
Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er advokat i tvisteløsningsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen AS. Han har tidligere vært ansatt hos Regjeringsadvokaten og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Han har siden 2003 hatt møterett for Høyesterett, og gitt ut flere bøker om prosessuelle emner.
 
Andreas Nordby (f. 1977) advokat i tvisteløsningsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen AS. Han har tidligere blant annet jobbet i lovavdelingen i Justisdepartementet og hos kommuneadvokaten i Oslo.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar