tirsdag 26. juni 2012

"Boligrett" publisert elektroniskChristian Fr. Wyller har i en årrekke utgitt den etterhvert velkjente boken Boligrett, som kom i 5. og hittil siste utgave i 2009. Boken er fremdeles svært aktuell innenfor de fleste emner den dekker, og foreligger nå i sin helhet elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Boken dekker emner som rett til bolig, boligsamvirket, eierseksjoner og ikke minst om boligleie. Boligrett er tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling, foruten i fagboktillegget til Rettsdata Kommune. Christian Fr. Wyller er egen forlegger av boken.Forfatter Wyller skriver bl.a. følgende om boken på egne nettsider:

"Boligrett tar sikte på å dekke behovet for lærebok for juridiske studenter. Det er lagt vekt på å gjøre fremstillingen tilgjengelig også for andre som har behov for veiledning om spesielle problemer.

Boligrett egner seg som oppslagsbok for alle som i sitt yrke kommer i kontakt med boligrettslige problemer: Advokater, eiendomsmeglere, offentlige tjenestemenn, eiendomsforvaltere, ansatte og tillitsvalgte i boligsamvirket og mange andre. For håndboksformålet er boken utstyrt med en detaljert innholdsfortegnelse og to omfattende registre (doms- og stikkordregister).  Fremstillingen er dessuten forsynt med tusenvis av noter som gir praktikeren de henvisninger til annen litteratur og til rettspraksis som han trenger."

Boligrett er tilgjengelig elektronisk fra og med juni 2012. Alle henvisninger i boken er linket opp til de tilviste rettskildene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar