torsdag 31. mai 2012

Utvidet samarbeid med Fagbokforlaget

Gyldendal Rettsdata har utvidet samarbeidet med Fagbokforlaget om elektronisk publisering av Fagbokforlagets juridiske titler. Brukerne av Rettsdata Kommentarsamling, Rettsdata Kommune (fagboktillegget) og Rettsdata Regnskap og Revisjon (fagboktillegget) har derfor flere nye titler å glede seg til og over i tiden
fremover!

Blant de første nye titlene som kommer er:
  • Meklerrollen ved mekling i domstolene (Camilla Bernt, 2011)
  • Norsk spesiell strafferett (Matningsdal, 2010).

Fra før tilbyr Gyldendal Rettsdata følgende titler:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar