onsdag 23. mai 2012

Ny kommentarutgave til skattebetalingslovenDette er andre utgave av Skattebetalingshåndboken som nå er oppdatert med bl.a. ny praksis og der enkelte sentrale spørsmål er gitt utvidet omtale. Loven trådte i kraft 1. januar 2008 for merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter og 1. januar 2009 for de øvrige skatte- og avgiftskravene. I tillegg til å kommentere det materielle innholdet i bestemmelsene, beskrives i stor grad hva som er nytt og hva som er en videreføring av tidligere rett for de ulike skatte- og avgiftskravene. I denne utgaven er det dessuten innarbeidet et stikkordregister og et lovspeil. Håndboken tar sikte på å gi en omtale av de enkelte bestemmelsene i skattebetalingsloven av 2005. 

Til forskjell fra skattebetalingsloven av 1952 som kun regulerte betaling og innkreving av skattekrav, regulerer skattebetalingsloven av 2005 betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne, skattekontoret eller tollregionen. Videre inneholder loven et nytt paragrafsystem og en ny systematikk, samt at det er gitt en samleforskrift (skattebetalingsforskriften) til loven.

Boken er i salg i bokhandelen, eller kan kjøpes direkte her:


Skattebetalingshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar