torsdag 31. mai 2012


Ny hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjus

Tidsskrift for Forretningsjus har fått ny hovedredaktør, professor dr. juris Erik Monsen. Medredaktører er  Monica Viken (BI), Christopher A. Jensen (Haavind), Margrethe Buskerud Christoffersen (Thommessen), Ronny Lund (Wiersholm) og Tor Herdlevær (Selmer).

Redaksjonsrådet består nå av Børge Krogsrud, Geir Steinberg (Haavind), Stig Berge (Thommessen), Sverre Sandvik (Wiersholm), Per Ristvedt (Wikborg), Kristin Norman (Høyesterett), Marius Ryel (Norges Bank), Beret Sundet (BAHR) og Geir Woxholth (UiO) og Lars Knem Christie (Selmer).

Tidsskrift for Forretningsjuss er nå komplett elektronisk

Gyldendal Rettsdata har digitalisert alle artiklene fra Tidsskrift for Forretningsjus fra perioden 1995–2000. Dette innebærer at tidsskriftets fulle historie med 350 fagartikler er gjennomlinket og tilgjengelig for Gyldendal Rettsdatas kunder. 

Tidsskrift for Forretningsjus publiserer artikler fortløpende elektronisk – før heftepublisering på papir. Sidenummerering skjer i forbindelse med hefteproduksjon, det kommer ut 4 hefter per år.
Tidsskriftet er registrert som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i UHRs liste over vitenskapelige publiseringskanaler. Det vil si at ansatte ved institusjoner nå kan få publiseringspoeng ved å publisere artikler i Tidsskrift for Forretningsjus.

Ønsker du tilgang til de juridiske tidsskriftene elektronisk? Kontakt oss på telefon 22 99 04 20 eller e-post: rettsdata@rettsdata.no.
Dersom du ønsker å bestille abonnement på papir, klikk her, eller ring kundeservice på telefon 23 32 76 92.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar