tirsdag 29. mai 2012

Ny bok om merverdiavgift

Ole Gjems-Onstad, Cecilie Aasprong Dyrnes og Tor S. Kildal (red.)
Praktisk merverdiavgiftsrett
Denne boken inneholderen rekke praktiske og anvendelige artikler om mangelfullt eller helt ubeskrevne temaer innen merverdiavgiftsretten. Artiklene dekker praktiske problemstillinger som avdekking av avgiftsunndragelse, fellesregistrering og konkurransenøytralitet ved avgiftsbehandling av offentlig virksomhet. Boken inneholder også artikler om MVA i bilbransjen, ved advokattjenester,undervisningstjenester, uttaksbestemmelsen ved egenregiprosjekter og omsetning av varer i kommisjon.

Kapittel 7 gir en instruktiv veiledning til EUs merverdiavgiftsdirektiv for norske brukere.
Andre artikler tar opp grenseoverskridende og komparative problemstillinger som norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) som avgiftssubjekt, fradrag for inngående MVA og avgiftsbehandling av parkering, samt en sammenligning av merverdiavgift og inntektsskatt med vekt på internasjonale forhold.
Siste kapittel gjennomgår samtlige høyesterettsdommer som er gitt om temaet MVA.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:
Her ligger også en full innholdsfortegnelse.

Cecilie Aasprong Dyrnes, Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal har vært redaktører for boken og i tillegg skrevet egne bidrag. De øvrige tekstene er skrevet av Ida Asland, Gisle Bråthen, Erik Frøystad, Jorunn Grannes, Ole Martin Haugan, Frode Kristiansen, Siv Marit Løvhaug, Sayed Zahir Nasir, Torunn Nordberg, Oddleif Nybakke, Jim Krüger Olsen, Helle Vaarum, som alle har bred bakgrunn i avgiftsrett fra offentlig og/eller privat praksis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar