mandag 16. april 2012

Merverdiavgiftshåndboken 2012 i salg


Nå er åttende utgaven av Merverdiavgiftshåndboken ute.

Det er gjort omfattende henvisninger til Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og meldinger, til rettspraksis og til praksis fra Klagenemnda for merverdiavgift.

De viktigste endringene i merverdiavgiftsregelverket siden forrige utgave av boken er:


- Innføring av en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere av elektroniske tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet.
- Redusert sats for næringsmidler er økt fra 14 til 15 prosent.
- Elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift er blitt alminnelig, pliktig leveringsform.
Nytt i denne utgaven er ellers at merverdiavgiftsforskriften og Stortingets vedtak om merverdiavgift er tatt inn bak i boken.

Løsningene som er angitt i Merverdiavgiftshåndboken vil normalt bli lagt til grunn av avgiftsmyndighetene.

Boken er tilgjenglig opplenket til kildene på Gyldendal Rettsdata, og i salg i bokhandelen eller direkte her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Merverdiavgiftshaandboken-2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar