tirsdag 10. april 2012

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett
Markedsundersøkelser fremlegges i dag i stadig større grad som bevis, og behovet for en avklaring av hvordan slike undersøkelser utformes, håndteres og vurderes i juridisk sammenheng har økt i takt med denne utviklingen.

Monica Vikens bok gir en helhetlig fremstilling av sentrale juridiske aspekter ved bruk av markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrettslige tvister. Bevisverdien må vurderes på bakgrunn av et samspill mellom juridiske avveininger, samfunnsvitenskapelige kriterier og prosessuelle føringer. Gjennom ulike analyser påviser forfatteren at det finnes retningsgivende kriterier som kan gi god veiledning for utarbeidelse og vurdering av slike undersøkelser.

Forfatteren er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo og boken er basert på hennes PhD-avhandling

For å se bokens innholdsfortegnelse eller for å kjøpe boken: http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Markedsundersoekelser-som-bevis-i-varemerke-og-markedsfoeringsrett

Eller send en e-post til kundeservice@gyldendal.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar