mandag 14. mai 2012

Forbedringer på søk og utskrift


Vi har gjort en rekke forbedringer i våre produkter generelt, samt enkelte spesifikke forbedringer i produktet Rettsdata Regnskap og Revisjon.

Generelle forbedringer i alle produkter

Forbedringer ved søk
Søkefunksjonen viser nå antall dokumenter med treff for hver kilde, slik at det er lettere å få oversikt over søkeresultatet. Ved søk i dokument vises antallet treffsteder i innholdsfortegnelsen, samtidig som søk i dokument er lettere tilgjengelig.

Ny utskriftsfunksjon
Utskriftsfunksjonen er nå mer oversiktlig og utskriftsvalgene tydeligere. Det er enklere å velge hvilke deler som skal skrives ut og hvordan utskriften skal se ut.

Bedre visning av dokumenter
Innholdet deles nå opp i større og mer fornuftige deler, samtidig som dokumentene lastes raskere. Innholdsfortegnelsen synkroniseres automatisk til innholdet.

Spesielle forbedringer i Rettsdata Regnskap og Revisjon

Søk avgrenset til fagområde
Når man har valgt et fagområde, f.eks. "Revisjon", og gjennomfører et søk vil man kun søke i innhold som inngår i fagområdet. Tilsvarende kan man avgrenset søket til et fagområdet etter at søk er gjennomført fra forsiden i produktet.

Endringer i trefflisten
Funksjonen for å avgrense trefflisten etter søk, er flyttet fra sin tidligere plass på toppen av trefflisten som horisontale faner, til en vertikal plassering til venstre for trefflisten. Her er det nå lettere å få oversikt over søkeresultatene gjennom en tallhenvisning for antall dokumenter med treff innenfor hver kilde.

Mer relevante treff i trefflisten
Vi har gjort endringer i hvordan ulike kilder blir rangert ved søk slik at vi skal få større tetthet av relevante treff i toppen av trefflisten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar