mandag 19. mars 2012

Ny MVA-kommentar elektronisk

Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal utgav i 2011 den nye kommentarutgaven til hhv. mva-loven (2009) og mva-kompensasjonsloven (2003). Boken ble utgitt i papirutgave av Gyldendal Akademisk. Nå foreligger samme utgave elektronisk, der alle henvisninger i boken er knyttet opp direkte til tilviste rettskilder.

Boken er tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og Revisjon. Den kan også bestilles som tillegg til Rettsdata Skatterett. I tillegg til å kommentere mva-lovene er det i boken knyttet kommentarer til aktuelle mva-bestemmelser i flere andre lover.

Les mer om utgivelsen og om forfatterne på Gyldendals nettsider.

Boken foreligger elektronisk fra 14. mars 2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar