tirsdag 13. mars 2012

Ny håndbok om ansettelse og oppsigelse


Ansettelse og oppsigelse er en praktisk håndbok som gir ledere med personalansvar i privat sektor en mulighet til å forbedre personalarbeidet og forhindre unødige utgifter og frustrasjon på arbeidsplassen.

Boken gir en beskrivelse av arbeidsgivers styringsrett som ledelsesverktøy og de mest sentrale sidene ved to viktige deler av arbeidsretten – ansettelse og oppsigelse. Forfatterne behandler forbudet mot diskriminering og reglene om fortrinnsrett, utforming av arbeidsavtalen og prøvetiden. Her er også beskrevet de fleste sider ved oppsigelsesreglene, både når oppsigelsen begrunnes i arbeidstakers forhold og når den begrunnes i virksomhetens forhold (nedbemanning) og også regler som beskytter arbeidstakerne, for eksempel suspensjon, permittering og reglene om midlertidige ansettelser.

Denne boken vil bidra til at ledere får den nødvendige kunnskapen om arbeidslivsjussen til at de tar aktive og opplyste valg.

Forfatterne er alle tilknyttet Homble Olsby advokatfirma as, som i hovedsak driver med arbeidsrett.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Arbeidsliv/Boeker/Ledelse/Ansettelse-og-oppsigelse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar