torsdag 22. mars 2012

Ny bok om arbeidsrett i skolen


Rektors styringsrett av Bjørn Eriksen beskriver rektors styringsrett og styringsplikt, og forklarer de vanligste arbeidsrettslige problemstillingene ledelsen i skolen møter.

En rektor skal lede, fordele og kontrollere arbeidet samt bestemme når, hvor og av hvem arbeidet skal gjøres. Dette innebærer blant annet å anvende reglene om fortrinnsrett, ansettelser, stillingsvern og nedbemanning blant skolens lærere.

De arbeidsrettslige sidene i skolesektoren er sparsommelig beskrevet og undersøkt tidligere. Bjørn Eriksen gir her en forskningsbasert, men praktisk hands-on-fremstilling av gjeldende rett innenfor området, og sammenholder det med hvordan reglene fungerer i praksis.

Boken kan kjøpes i bokhandelen eller direkte her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Rektors-styringsrettBjørn Eriksen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, og Gyldendal har tidligere publisert boken Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed basert på hans Ph.D-avhandling i 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar