tirsdag 6. mars 2012

Ny arbeidsmiljølovkommentar elektronisk

Gyldendal Rettsdata har gleden av å tilby "Arbeidsmiljøloven. Kommentarer og praksis" i elektronisk utgave.

Boken ble utgitt som papirbok av Gyldendal Akademisk våren 2011, og er en fullverdig lovkommentar til hele arbeidsmiljøloven av 2005 (trådt i kraft 2006). Boken er forøvrig oppdatert iht. regler og praksis pr. 1. januar 2011.

Dette nye referanseverket foreligger i sin helhet elektronisk, der alle tilviste kilder i boken er linket direkte til kildene, både norske og internasjonale. Lovkommentarene er naturligvis tilgjengelige direkte fra hver enkelt bestemmelse i loven.

Boken er skrevet av sjefsjurist i LO Atle Johansen og LO-advokat Einar Stueland sammen med 14 andre jurister, hvorav mange tilknyttet det juridiske miljøet i Landsorganisasjonen.

Arbeidsmiljøloven. Kommentarer og praksis inngår i Rettsdata Kommentarsamling, og kan kjøpes som tillegg til Rettsdata Arbeidsrett og det nye Rettsdata Kommune.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar