tirsdag 27. mars 2012

Merverdiavgiftshåndboken 2012 publisert elektronisk

8. utgave av Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Boken omtaler bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Opplegget og teksten baserer seg i det vesentlige på stoffet i forrige utgave. Boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis.

Merverdiavgiftshåndboken inneholder 6600 linkede referanser og det er lagt inn knytninger fra merverdiavgiftslovens paragrafer til boken. Boken er et nyttig oppslagsverk for avgiftsmyndighetene og andre som har behov for informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av mva-regelverket.

Merverdiavgiftshåndboken inngår i produktene Kommentarpakken, Skatterett, Fagboktillegget for Regnskap og Revisjon og Praktisk Juss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar