mandag 13. februar 2012

Regnskapslovkommentaren elektronisk

'Regnskapsloven med kommentarer' publisert elektronisk

I november 2011 kom den etterlengtede kommentarutgaven til regnskapsloven i papirbok. Forfatterne av kommentarene er Øyvind Handeland og Hans Robert Schwencke, som også skriver lovkommentarene til samme lov i Norsk Lovkommentar.

Regnskapsloven med kommentarer er nå publisert elektronisk, der alle henvisningene i boken er linket til de omtalte rettskildene. De enkelte kommentarene er naturligvis lett tilgjengelige fra lovens bestemmelser.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar