mandag 27. februar 2012

Gyldendal Juridisk − Gyldendal Rettsdata
For å samle Gyldendals satsning mot den juridiske sektoren er bokredaksjonen, som tidligere var en del av Gyldendal Akademisk, nå organisert som en egen avdeling under navnet Gyldendal Juridisk og som del av Gyldendal Rettsdata.Styrken i et samlet juridisk redaksjonsmiljø har allerede vist seg blant annet i en voksende digital bokportefølje, med en stor økning i bøkenes utbredelse og anvendelse. Tilbakemeldingene fra kundene og forfatterne er positive, og vi satser på å komme med mange nye digitale titler og produkter fremover.

Gyldendal Norsk Forlag er i dag Norges største juridiske utgiver. Gyldendal Rettsdata har i flere år vært en spydspiss i digitaliseringen av forlagsverdenen, med ca. 40 medarbeidere og i stadig vekst både når det gjelder kunder og innhold. Bokredaksjonen, Gyldendal Juridisk, består av seks erfarne medarbeidere og har en bred utgivelsesprofil med kommentarutgaver, lovsamlinger, pensumlitteratur og praktiske håndbøker, samt forsknings- og tidsskriftsutgivelser.

Forlaget er autorisert på nivå 1 av Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg, og vitenskapelige utgivelser på Gyldendal Juridisk gir dermed uttelling i finansieringssystemet til utdanningsinstitusjonene.

Vi skal videreføre vår strategiske satsning som kunnskapsformidler av det beste innen juridisk litteratur − samtidig som vi tilstreber å være attraktive for våre lesere, våre forfattere og andre samarbeidspartnere.

Hvis du har en idé til en bok eller en artikkel eller har tilbakemeldinger på bøkene våre, er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post
juridisk@gyldendal.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar