torsdag 12. januar 2012

Strafferettslig (u)tilregnelighet

Hvordan fungerer egentlig de norske (u)tilregnelighetsreglene? Og hvordan forholder de seg til tilsvarende regler i andre land? Bør dagens regler endres?

Les mer om slike spørsmål i Aslak Syses artikkel: Strafferettslig (u)tilregnelighet – juridiske, moralske og faglige dilemmaer.

Artikkelen er trykket i Tidsskrift for Strafferett hefte 3 fra 2006.

Er du abonnent på Gyldendal Rettsdata kan du lese artikkelen på rettsdata.no.

Dersom du ikke er abonnent kan du lese pdf av artikkelen.

Bestill abonnement og les mer om Tidsskrift for Strafferett her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar