mandag 23. januar 2012

Praktisk rettskildelære i ny utgave


Praktisk rettskildelære - juridisk informasjonssøking foreligger nå i ny, oppdatert utgave. Boken er er et nyttig verktøy for alle som ønsker å finne frem til relevante juridiske kilder, enten i trykt eller elektronisk form. Den egner seg både som en innføring for studenter og som hjelpemiddel for praktiserende jurister, bibliotekarer, informasjonsmedarbeidere og andre med behov for et kart over jungelen av rettskilder.

Forfatterne Pål A. Bertnes, Halvor Kongshavn og Kristan Dahle Trygstad gir en oversikt over sentrale rettskilder og en beskrivelse av veien til disse kildene. Leserne gjøres dermed kjent med hvor de relevante rettskildene finnes, og hvordan de finnes. Boken gir en grundig gjennomgang av elektroniske veier til kildene, blant annet ved bruk av Lovdata, Gyldendal Rettsdata og Juridisk Nettviser. Boken viser også hvor leseren skal gå for å finne sentrale folkerettslige, EØS-rettslige og menneskerettslige kilder.

Praktisk rettskildelære kan brukes både som oversiktsverk og oppslagsbok.

Boken er i salg i bokhandelen og på www.gyldendal.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar