torsdag 26. januar 2012

Lignings-ABC 2011/2012Denne praktiske håndboken er nå ute i sin 33. utgave.
Boken behandler skattereglene både for selskaper og personlige skattytere for inntektsåret 2011, og beskriver endringene for 2012. Boken er bygget opp alfabetisk på nær 250 emner og dekker blant annet lønn og tilleggsytelser i arbeidsforhold, spørsmål om beskatning av kapitalinntekter, aksjeutbytte mv. samt saksbehandlingsreglene ved ligningsbehandlingen, taushetsplikt og klageregler.

Denne utgaven har tre helt nye emner: Aksjer – akjsebytte, Fusjon over landegrensene og Fisjon over landegrensene.

Lignings-ABC er utstyrt med et omfattende stikkordsregister og henvisninger til lov- og forskriftsbestemmelsene. Løsningene som er angitt vil normalt bli lagt til grunn av ligningsmyndighetene.

Lignings-ABC er digitalt tilgjenglig og lenket til alle rettskildene i "kommentarsamlingen" og de fleste abonnementer i Gyldendal Rettsdata. Papirbok kan kjøpes i bokhandelen eller her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Lignings-ABC

Arbeidet med Lignings-ABC 2011/12 har vært ledet av seniorskattejurist Per Helge Stoveland i Skattedirektoratet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar