torsdag 12. januar 2012

Årsregnskapet i teori og praksis 2011 er publisert hos Rettsdata

13. utgave av Årsregnskapet i teori og praksis (Haugen, Huneide, Pedersen og Schwencke) er nå tilgjengelig hos Rettsdata. Bokens siktemål er å gi oversikt over og vise praktiske løsninger på de fleste problemstillinger knyttet til årsregnskapet. Boken er derfor fullstendig oppdatert i forhold til blant annet norsk regnskaps- og skattelovgivning og norske regnskapsstandarder.

Den mest sentrale delen av boken omhandler utarbeidelsen av årsregnskap for aksjeselskaper, men særregler for enkelte andre regnskapspliktige er også behandlet. Boken legger størst vekt på den regnskapsmessige behandlingen av de forskjellige balansepostene, men den inneholder også omfattende kapitler om egenkapital og egenkapitaltransaksjoner, konsernregnskap, fusjon og fisjon. Skattereglene og IFRS/IAS er omtalt i egne bokdeler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar