mandag 7. november 2011

Redaksjonelle domskommentarer

Redaksjonelle sammenfatninger og kommentarer til rettsavgjørelser

Gyldendal Rettsdatas redaktører skriver redaksjonelle kommentarer til en rekke rettsavgjørelser, i all hovedsak til dommer og kjennelser fra Høyesterett.

Kommentarene som redaktørene skriver eksklusivt for Rettsdata publiseres fortløpende i de respektive spesialfagsmodulene.

Høsten 2011 har redaksjonsgruppen for Rettsdata Fast eiendom skrevet en rekke domskommentarer. Gruppen består av Anne Sofie Bjørkholt, Christine Løvf og Øystein Myre Bremset i eiendomsgruppen i Advokatfirmaet BA-HR. Bjørkholt er hovedredaktør i Rettsdata Fast eiendom.

Den siste avgjørelsen som hittil er omtalt er Høyesteretts eiendomsdom av 18. oktober 2011, der saken gjaldt hvorvidt selger kunne heve en avtale om salg av boligeiendom på grunn av kjøpers tilbakehold av 90 % av kjøpesummen, samt selgers krav om erstatning for tap som følge av dekningssalg etter hevingen. Kommentaren er skrevet av advokat Øystein Myre Bremset i BA-HR.

- Til domskommentaren (krever abonnement hos Gyldendal Rettsdata)
- Les mer om Gyldendal Rettsdata Fast eiendom

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar