fredag 25. november 2011

Ny utgave av Handeland og Schwenckes Regnskapsloven med kommentarerRegnskapsloven med kommentarer foreligger nå i ny utgave. Det har vært en rekke endringer innenfor regnskapslovgivningen siden forrige utgave kom i 1999, og forfatterne gir i denne boken en oppdatert og grundig behandling av bestemmelsene i både regnskapsloven og Finansdepartementets forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av IFRS.

Norske og internasjonale regnskapsstandarder har blitt stadig viktigere rettskilder i regnskapsretten og er derfor gitt en viktig plass i boken. Det redegjøres for det «tosporede systemet», som innebærer at alle regnskapspliktige som hovedregel kan avlegge årsregnskapet etter regnskapslovens ordinære regler eller etter internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapslovens samleforskrift samt EUs fjerde og syvende rådsdirektiv for regnskap er tatt inn som vedlegg.

Regnskapsloven med kommentarer er et vesentlig arbeidsverktøy for regnskapsførere, revisorer og andre som deltar i utarbeidelse, vurdering eller kontroll av årsregnskap. Boken er også helt sentral for jurister og skattekonsulenter.

Øyvind Handeland er siviløkonom og advokat. Etter en del år i statsforvaltningen – der han bl.a. deltok i utredningsarbeidene om ny regnskaps-, selskaps- og skattelovgivning – driver han nå egen advokatpraksis, med forretningsjuss som spesialområde.

Hans Robert Schwencke er statsautorisert revisor, siviløkonom og dr. juris. Han er professor i finansregnskap ved Handelshøyskolen BI og medforfatter på Årsregnskapet i teori og praksis. Schwencke var medlem av lovutvalgene som la fram forslag til ny regnskapslovgivning i 1995 og 2003.

Boken er i salg i bokhandelen. Den kan også bestilles her:

http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Kommentarutgaver/Regnskapsloven

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar