torsdag 27. oktober 2011

Ny utgave av Pengekravsrett


Nå foreligger andre utgave av Pengekravsrett av Trygve Bergsåker. Første utgave kom i 1994, og boken er nå ajourført med nytt rettsmateriale som lovgivning, rettspraksis, litteratur og internasjonalt materiale. Blant bokens temaer er rentespørsmål, overdragelse av fordringer og debitorskifte, samskyld og regress, motregning, tilbakesøking, oppgjør av pengefordringer og foreldelse. Bergsåker gir en omfattende, men lettfattelig fremstilling som kan brukes av både studenter og praktikere.

Trygve Bergsåker er førsteamanuensis dr. juris ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han har gjennom en årrekke holdt forelesninger og kurs i pengekravsrett og obligasjonsrett.
Boken kan kjøpes i bokhandel eller bestilles her:
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Pengekravsrett

1 kommentar:

  1. tilbakemeldinger på digitalstudent.no virker ikke..

    SvarSlett