tirsdag 11. oktober 2011

Norsk Standard (NS) hos Gyldendal Rettsdata - endringer

Standard Online oppdaterer og vedlikeholder sine standarder nå utelukkende i egne interne systemer. Standard Online tilgjengeliggjør standardene fra 2010 kun som affiliate-avtaler (samarbeidsavtaler) med tredjeparter.

Dette innebærer at Gyldendal Rettsdata ikke lenger tilbyr selve standardteksten i våre systemer, slik tilfellet har vært en stund med de fleste byggblankettene. Tilgang til standardene krever et kundeforhold direkte med Standard Online.

Hos Gyldendal Rettsdata er all rettspraksis tilknyttet byggestandardene, både opphevede og gjeldende, tilgjengelige fra standardenes overskriftsstruktur. Alle henvisninger i alle kilder til standardene er linket.

Innholdet i standardene hos Gyldendal Rettsdata fases ut frem mot årsskiftet. Fra 1/1 2012 er alle standardenes innhold kun tilgjengelig hos Standard Online.

Gyldendal Rettsdata håper alle entrepriseadvokater og –jurister får god nytte av vekselbruken mellom rettskildene og funksjonaliteten som Rettsdata tilbyr og selve standardene hos Standard Online.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar