mandag 12. september 2011

Toril M. Øie ny fagredaktør i Norsk Lovkommentar

Overtar etter Georg Fredrik Rieber-Mohn

Toril Marie Øie overtar som fagredaktør i Norsk Lovkommentar (NLK) etter Georg Fredrik Rieber-Mohn, som har bedt om avløsning etter noen intense år i fagredaktørstolen. En stor takk til Rieber-Mohn for uvurderlig innsats!

Toril M. Øie overtar som fagredaktør for områdene strafferett, straffeprosess og sivilprosess. Som dommer i Høyesterett siden 2004, og med bred erfaring fra bl.a. Lovavdelingen, sist som avdelingsdirektør, har Øie de beste forutsetninger for fagredaktøroppdraget. Gyldendal Rettsdata er stolt av å kunne presentere Øie som ny fagredaktør for disse lovområdene.

Les mer om Toril Marie Øie hos > Høyesterett.

Vi ønsker Øie hjertelig velkommen i fagredaktørgruppen og i redaksjonen i NLK.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar