fredag 2. september 2011

Rettsdata lanserer digitalstudent.no


I dag lanserer vi digitalt pensum for jusstudenter.Alt innhold er gratis og omfatter et utvalg Norsk Lovkommentar, litteratur og rettsavgjørelser. Hovedhensikten er å lære mer om hvordan studenter bruker digitalt pensum.

Undersøkelse. Samtidig lanseres også andre undersøkelse [undersøkelsen ble avsluttet 10. september] om digitalt pensum i samarbeid med Akademika. Første undersøkelse "avdekket" at studenter ikke var pirater (slik de fleste antar).

digitalstudent.no lanseres i forbindelse med Justivalen i Oslo (3. til 10. september). Rettsdata sponser Justivalen og vil gjennom dette samarbeidet profilere tjenesten for digitalt pensum. Tjenesten er i dag i en beta-versjon og er ikke dekkende for det innholdet studenter trenger i studiene. Men mer innhold kommer etter hvert, og vi håper på mange konstruktive tilbakemeldinger på hvordan studenter ønsker å jobbe digitalt. Innholdet tilbys i PDF og ePub og det er ingen kopisperre (DRM) på tjenesten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar