torsdag 8. september 2011

Ny bok om preklusive frister av Knut Boye


Preklusive frister er frister hvor oversittelse umiddelbart kan medføre rettstap (herunder preklusjon av anførsler, innsigelser og hjelpemidler).

Boken gir en oversikt over de preklusive, men også andre frister av særlig betydning i sivile tvister. Den er særlig rettet mot advokaters behov for oversikt over slike frister med hensyn til beregningsmåte, konsekvens av oversittelse og mulighet for bruk av rettsmidler ved eventuell oversittelse.

Knut Boye er cand jur 1976 og MBA Columbia University Graduate School of Business 1979. Han er advokat med møterett for Høyesterett, og partner i Simonsen Advokatfirma DA. Boye er forfatter av Sakførsel i sivile saker (3. utg. 2004) og diverse juridiske artikler.

Boken er tilgjengelig i bokhandel eller kan bestilles her:
http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Preklusive-og-andre-viktige-frister-i-sivile-saker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar