onsdag 3. august 2011

Ut i verden: 船舶保险手册 Handbook in Hull Insurance utgitt i Kina
Professorene Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo skrev i 2007 Handbook in Hull Insurance basert på Norsk sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2007 (Norwegian Marine Insurance Plan 1996, Version 2007).

Den kinesiske utgaven er oversatt av professor Wang Pengnan og publisert av Dalian Maritime University Press i juli i år. Prof. Wang har karakterisert den norske sjøforsikringsplanen som svært vellykket, og det er hyggelig å se at den har såpass stor interesse at denne instruktive boken om temaet er oversatt og utgitt i Kina.

Hovedemnet for Handbook in Hull Insurance er kaskoforsikring for havgående, konvensjonelle kommersielle skip. Utgangspunktet er kaskoforsikring basert på norske forhold og lovgivning, sammenlignet med engelske forhold og lovgivning. Denne boken har oversikt over lover, konvensjoner og vilkår, samt dommer og avgjørelser og videre litteraturliste.

《船舶保险手册》由奥斯陆大学的两位教授Prof.Wilhelmsen & Prof. Bull合著,是第一本基于1996年挪威海上(船舶)保险条款(NMIP)2007年版,同时大量对比英国海上保险法的挪威船舶保险手册。该书共分十四章,分别是引言,法律渊源,保险合同,保险标的、保险价值和保险金额,承保范围,告知和谨慎处理义务,共同保险,保险人对采取避免或减少损失措施所支出的费用的责任,全损,损害,保险人的碰撞或触碰责任,支付索赔,全损的单独保险,战争险。 ISBN:978-7-5632-2570-5


Boken kan kjøpes på i bokhandelen, eller her:


På engelsk:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Handbook-in-Hull-Insurance

På kinesisk (hanzi):

http://www.dmupress.com/book_nei.asp?id=5224

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar