tirsdag 2. august 2011

Ny bok: Erstatningsrettslig vern for rene formuestap av Bjarte ThorsonRene formuestap er et av den moderne erstatningsrettens mest sentrale temaer, og er ikke tidligere gitt noen generell fremstilling i Norge. Det hersker stor usikkerhet om ansvarets utstrekning i norsk og nordisk rett, og det er blant de mer omdebatterte temaer internasjonalt. Boken Erstatningsrettslig vern for rene formuestap berører spørsmål om ansvar for både private, profesjonelle og det offentlige, og vil være nyttig for alle som arbeider med erstatnings- og formuerettslige spørsmål.

I denne boken gis først en fremstilling av det erstatningsrettslige vernets grunnlag, herunder hvor grunnlaget er brudd på ulovfestede regler, så vel som hvor grunnlaget er brudd på lovgivning eller kontrakter. Videre inneholder boken en tilsvarende fremstilling av det erstatningsrettslige vernets utstrekning. Samlet sett gir Erstatningsrettslig vern for rene formuestap en alminnelig, helhetlig og systematisk fremstilling av denne delen av erstatningsretten. EU- og EØS-rettens stadig økende betydning for erstatningsretten blir også behandlet.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Erstatningsrettslig-vern-for-rene-formuestapPh.D. Bjarte Thorson (f. 1976) har bakgrunn som dommerfullmektig og forretningsadvokat. Boken er basert på forfatterens doktoravhandling, som ble skrevet da han var universitetsstipendiat ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Som forsker og lærer har han hovedsakelig arbeidet med erstatnings- og forsikringsrett, kontrakts- og pengekravsrett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar