onsdag 6. juli 2011

IFRS: Bound Volume 2011 fullstendig publisert

Oppdatert standardisering i Rettsdata Regnskap og revisjon

IFRS-standardene hos Gyldendal Rettsdata tar utgangspunkt i EU-standardene (EU endorsement), som konsolideres fortløpende med alle endringer og tillegg som vedtas i forordninger. Kommende endringer fra standardiseringskomiteen IASB, som publiseres årlig i Bound Volume (BV), tillegges de vedtatte og gjeldende EU-standardene. Bound Volume-tilleggene for 2011 har nå erstattet BV 2010, og er fullstendig innarbeidet, med alle vedlegg og tillegg, hos Gyldendal Rettsdata.

IFRS er tilgjengelig i Rettsdata Regnskap og revisjon.
Alle fremtidige standarder (IFRS, IAS) er dessuten tilgjengelige. En funksjon gjør det mulig å se obligatorisk tekst fra og med regnskapsåret 2013, som dessuten kan brukes frivillig tidligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar