onsdag 29. juni 2011

Studenter er ikke pirater!

Åtte av ti studenter sier nei til piratkopiering av pensumlitteratur under forutsetning av at prisen ikke er for høy. Like mange er positive til kopisperre for å beskytte opphavspersonens rettigheter. Dette er resultater fra vår undersøkelse om studenters og digitalt pensum.

Alle studenter bruker personlig datamaskin i studiene, ikke overraskende til oppgaver, kildesøk og notater. Digitalt pensum brukes i varierende grad på alle trinn (1. til 5. år), i snitt 37 % av respondentene. Det framgår ikke av undersøkelsen hvilket pensum det refereres til, men mange kilder og artikler er tilgjengelig gjennom Universitetsbibliotekets sider. Lesebrett er ikke like utbredt. Kun 13 % av studentene (10 av 75) hadde lesebrett og iPad var det dominerende brettet. Kun én student brukte Kindle.


De viktigste årsakene til å bruke digitalt pensum er at det er 1) enklelt å ta med (man trenger ikke ha sekken full av bøker), 2) de er billigere (det er i hvert fall studentenes forventning) og 3) lenking til utdypende kilder (gjør det lettere å finne utfyllende stoff).

Kopisperre og pirater. Vi var interessert i å finne ut om piratene er motstandere av kopisperre mens de lovlydige er for. Vi fant ingen klar sammenheng her, selv om tilhengere av kopisperre var mer negative tilpratkopiering og aksepterte en høyere pris enn motstanderne. Det mest påfallende er den høye andelen som verken har tatt stilling til kopisperre eller piratkopiering. Denne gruppen er også dens om vil ha billigst digitalt pensum.


Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2011 med questback. Den ble profilert gjennom våre nettsteder og sosiale medier og representerer ikke et vitenskapelig utvalg. Resultatene må tolkes i lys av dette. Totalt 85 personer svarte på undersøkelsen, hvorav 75 var studenter. Av disse var det 60 jusstudenter.

For mer informasjon: ta kontakt med Kristian Skeie, eller på Rettsdatas Facebook

4 kommentarer:

 1. Problemet er bare at en stor andel av studentene ikke har forutsetninger for å vite hva "DRM" innebærer av bruksbegrensninger. Spørsmålet inviterer dermed til svaret at "DRM er ok" fordi den eneste effekten av DRM spørsmålet forespeiler er beskyttelse mot piratkopiering (jf. også den tendensiøse tittelen på dette blogginnlegget).

  Hadde man derimot uttrykkelig nevnt at DRM vil føre til blant annet følgende ville nok svarene blitt annerledes:
  - Bøkene vil antagelig ikke kunne brukes på alle/de fleste digitale enheter
  - Det vil kunne bli begrensede muligheter til innarbeidelser (jf. PDF-formatets problemer på dette punkt)
  - Mange DRM-løsninger krever nettilgang for å verifisere kopien (mao. vil bøkene kanskje ikke brukes på forelesning i misjonssalen der man ikke har internettilgang)
  - Forskjellige forlag vil kanskje ha forskjellige formater og e-boklesere. Forvirrende, og notater/innarbeidelser/henvisninger m/linker blir i så fall vanskelig
  - Det vil mest sannsynlig bli få eller ingen muligheter for å bruke kildehåndteringsprogrammer (f.eks. Zotero, som ordner fotnoter ++ i oppgaver) sammen med lærebøkene og andre digitale læremidler

  Hvilke følger DRM får på slike digitale læremidler må utredes, og forevises studentene, før dere kan spørre om de er for eller imot DRM.

  SvarSlett
 2. Ja, jeg ser jo dette. Men samtidig er jo studenter svært oppegående, og denne debatten er jo noe som de også har en interesse av å delta i. Jeg tror derfor ikke studenter er så uvitende om DRM. Men, jeg mener ikke med innlegget å forsvare DRM som sådan. Argumentene dine er kjente - og det er klart at DRM vil medføre bruksbegrensninger.

  SvarSlett
 3. Finnes det egentlig DRM-løsninger som vil gi en optimal brukeropplevelse?
  Uten noen form for DRM kan man ta for gitt at mange studenter vil kopiere pensumlitteraturen. Det er rett og slett for enkelt til å la være. De sier kanskje at de ikke gjør det, men å klikke og dra for å spare flere tusen kroner? Incentivet er for sterkt.

  Slik jeg ser det, er den eneste realistiske betalingsmodellen en slags abonnementstjeneste. Men hvordan dette skal gjennomføres all den tid ikke alle studentene "går digitalt" samtidig, er vanskelig å se for seg.

  Det er en ingen enkle løsninger, men en veldig åpenbar; studentene kommer til å få dyttet kjipe DRMer på seg.

  SvarSlett
 4. Hei Hallvar.
  Har du sett på inkling.com? Det er etter mitt syn en fin løsning for lesing, læring og kommunikasjon med medstudenter. Den finnes desverre ikke med norsk innhold, men den er interessant. Løsningen er proprietær, har DRM, er betalbar og knyttet til Apple (iPad). Har egentlig alle trekk som burde gjøre den hatet av studentene, men jeg tror likevel den er bra...

  SvarSlett