torsdag 16. juni 2011

Ny utgave av Barnevernloven av Knut LindboeDen populære og hendige kommentaren til barnevernloven av Knut Lindboe er nå oppdatert i 7. utgave. Lindboe skriver godt og praktisk til hver bestemmelse og gir her en kortfattet veiledning til forståelse av rettsreglene om norsk barnevern.

Den som ønsker å gå mer detaljert inn i de spørsmål som loven reiser, vil finne frem til rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, rundskriv og omtale i juridisk teori gjennom henvisningene etter kommentarene til de enkelte paragrafer.

Loven er i stadig endring, senest ved lov 15. april 2011 nr. 9, der §§ 2-3, 2-3b og 9-2 trådte i kraft straks, og endringene i § 6-10 trer i kraft 1. september 2011. Ellers var det en rekke lovendringer i 2010 som nå også er kommentert og innarbeidet i fremstillingen.

Knut Lindboe er advokat med møterett for Høyesterett i Kindem & Co Advokatkollegiet. Han har hatt en rekke verv i forskjellige nemnder og utvalg, bl.a. som medlem av Utvalget for gransking av barneverninstitusjoner brukt av Oslo kommune i tiden 1954–1993.

Boken er i salg i bokhandelen fra ca 20. juni. Den kan også bestilles her:
http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/BarnevernlovenForlaget har også i salg den omfattende kommentarutgaven av Kari Ofstad og Randi Skar fra 2009, som egner seg for utfyllende lesning og ved behov for større fordypning i loven:

Ofstad/Skar: Barnevernloven med kommentarer 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar