onsdag 29. juni 2011

Kongens gullmedalje for InnovasjonsspiralenInger Berg Ørstavik er tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling Innovasjonsspiralen.

Medaljen tildeles "fremragende yngre forskere". Et arbeid som belønnes med H.M. Kongens gullmedalje "må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur." Siden 1996 har medaljen blitt utdelt til seks jurister hvorav ingen kvinner. Se mer om prisen på UiOs sider.

Gyldendal gratulerer!


Avhandlingen er bearbeidet og utgitt på Gyldendal i mars 2011. Innovasjonsspiralen er en patentrettslig fremstilling av kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Med utgangspunkt i patentlisensavtalen, er bokens hovedtema samspillet mellom patentretten og konkurranseretten. Boken er i salg i bokhandelen, eller kan skaffes her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Innovasjonsspiralen
Inger Berg Ørstavik (f. 1974) er cand. jur. fra 2000, og har graden Ll.M. fra Ruprecht-Karls Universität i Heidelberg fra 1999 og Ph.D. fra Universitetet i Oslo 2010. Ørstavik er nå senioradvokat i advokatfirmaet Schjødt der hun i hovedsak arbeider med immaterialrett, konkurranserett og prosedyre. Hun har tidligere vært advokat ved Regjeringsadvokatembetet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar