torsdag 9. juni 2011

'Kjøp og salg av virksomhet' publisert elektronisk

Publisert elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling: 'Kjøp og salg av virksomhet; - risiko og ansvar for mangler'. Boken tilbys også som tillegg til Rettsdata Selskapsrett, børs og finans, og inngår i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap & revisjon.

'Kjøp og salg av virksomhet' drøfter de alminnelige klausuler og mekanismer som benyttes i virksomhetskjøpskontrakter. Boken er skrevet av advokat Margrethe Buskerud Christoffersen, og er basert på hennes doktoravhandling fra 2007. Boken ble utgitt av Gyldendal Akademisk i papirformat i 2008.
En virksomhet er normalt en sammensatt kjøpsgjenstand, bestående av ulike eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og det er ikke uvanlig at en kjøper etter overtagelsen avdekker forhold ved virksomheten som ikke tilfredsstiller forventningene
Denne boken behandler spørsmål som oppstår i tilknytning til alminnelige avtaleformer som benyttes i virksomhetskjøp og hvilke løsninger som følger av bakgrunnsrettens regler i de tilfeller hvor kontrakten ikke regulerer partenes risiko og ansvar i forhold til mangler. Videre drøftes om klausuler som utelukker slik risiko og ansvar for mangler for virksomhetsselger kan være ugyldige eller gjenstand for revisjon.
Den grundige analysen av praktiske avtaleklausuler og bakgrunnsretten på området, innebærer at boken er av betydelig interesse for advokater, dommere og andre praktikere som arbeider med virksomhetskjøp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar