onsdag 25. mai 2011

Pensum på PDF?

Vi har i dag hatt møte med Universitetsbiblioteket på juss for å finne ut hva de tenker om digitalt pensum. Hvordan vi som forlag skal planlegge for at du som student skal få digitalt pensum var tema.


Litt overraskende var det at PDF-formatet ble framhevet som det riktige formatet. Årsaken er at formatet er standard og kan leses på alle apparater fra PC til smarttelefon. I tillegg kan man enkelt skaffe seg verktøy for utheving og egne notater (som f.eks. iAnnotate for iPad).

I forlagsbransjen har vi en tendens til å tenke at digitalt pensum må være noe annet enn en bok; en slags integrert læringsopplevelse som gir deg noe mer enn boka. Det er ikke nok at du kan putte den på iPad'en, tenker vi.

Men kanskje tenker vi helt feil? Er PDF nok for deg?

1 kommentar: