onsdag 11. mai 2011

Ny utgave av Forvaltningsloven med kommentarer av Geir Woxholth


Denne 5. utgaven av boken utkom i mars 2011, og gir som tidligere en praktisk veiledning og innføring i loven. Fremstillingen er til stor nytte for ansatte i forvaltningen og jurister i privat virksomhet. Denne loven blir stadig endret og det skapes en voksende mengde praksis og uttalelser som gjør at også kommentarutgaven jevnlig må revideres.

Enkelte forskrifter av sentral betydning, herunder Utredningsinstruksen, samt enkelte rundskriv er gjengitt i sin helhet som vedlegg til boken. Boken er tilgjenglig i bokhandelen eller den kan kjøpes her:

http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Kommentarutgaver/Forvaltningsloven

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar