mandag 2. mai 2011

Ny ajourført utgave av boken Energiloven med kommentarer

Energiloven av 1990 dannet utgangspunktet for en omregulering av den norske energisektoren. Etter vedtagelsen av loven har rettsutviklingen på forskriftsnivå, og gjennom konsesjonsmyndighetens praksis, endret seg betydelig. Loven er i tillegg revidert flere ganger siden første utgave av denne boken utkom på tampen av 2004.

De siste årene har den norske regelutviklingen i tillegg blitt sterkt preget av Norges deltagelse i EØS-samarbeidet. Knapt noen sektor opplever en tilsvarende interesse med tilhørende mengde administrative og politiske regelinitiativer. Selv for den som jobber daglig med energiregulatoriske spørsmål, er det en utfordring å holde tritt med den europeiske regelproduksjonen innenfor området.

Dette er derfor en etterlengtet oppdatering for alle som jobber med energirettslige spørsmål. Boken er i salg i bokhandelen eller på http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Kommentarutgaver/Energiloven-med-kommentarer

Forfatterne legger særlig vekt på beskrivelsen av lovens konsesjonsordninger og tilknyttet forvaltningspraksis. Kommentarene til konsesjonsordningen for omsetning av elektrisk energi omfatter en gjennomgang av den forskriftsbaserte inntektsrammereguleringen av kraftnettselskaper, og av prinsippene for tariffering av nettjenester. I tillegg inneholder boken et kapittel om EUs energimarkedspakker, og betydningen som EUs energimarkedspakke III antas å få for den norske reguleringen av kraftsektoren.

Boken er skrevet av advokater tilknyttet Advokatfirmaet Thommessens avdeling for fornybar energi og klimarett, og arbeidet har vært ledet av partnerne Jens Naas-Bibow og Gunnar Martinsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar