fredag 27. mai 2011

MVA-kommentaren i ny utgave


"MVA-kommentaren er på relativt kort tid blitt en klassiker."
(om 3. utgaven i Utvalget nr. 10/2005)

Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildals MVA-kommentaren er en utfyllende, men også utpreget praktisk fremstilling av MVA-retten, og kommer nå i sin 4. reviderte bokutgave.

Inneholder kommentarer til
Merverdiavgiftsloven 2009
MVA-kompensasjonsloven 2003
Bokføringsloven 2004 (utvalgte deler)
Skattebetalingsloven 2005 (utvalgte deler)
Tolloven 2007 (utvalgte deler)
Stortingets MVA-vedtak for 2011

Den omtaler også de tilhørende forsikriftene og har lovspeil, stikkordsregister og domsregister.

NYTT:
Siden forrige utgave har vi fått en teknisk revidert lov, og følgelig er kommentarutgaven fullstendig omskrevet. Den nye samleforskriften er inntatt og kommentert fortløpende. Det har også kommet til nye prinsipielle avgjørelser og mange nye bestemmelser. Boken inneholder et lovspeil mellom gammelt og nytt regelverk. Det er også kommentarer til kompensasjonsloven for kommunene, og det siste avgiftsvedtaket

Fremstillingen omfatter også kortfattede kommentarer til avgiftsrelevante bestemmelser i lov og forskrifter om skattebetaling, toll og bokføring. Lovgiver har bl.a. løftet bestemmelser om avgiftsbetaling, forfall og innkreving over i skattebetalingsloven og skattebetalingsforskriften. Regler om innførselsmerverdiavgift for varer fremgår delvis av tolloven og tollforskriften. Bokføringsloven og bokføringsforskriften inneholder en del bestemmelser som tidligere stod i merverdiavgiftsloven 1969 og tilhørende forskrifter. Flere av bokføringskravene er forankret i hensynet til riktig betaling av merverdiavgift og skatt

Boken er oppdatert frem til og med endringslov 10. desember 2010 nr. 71 (privates innførsel av elektroniske tjenester) som skal tre i kraft 1. juli 2011.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/MVA-kommentaren

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar