mandag 23. mai 2011

Aktuell bok om erstatningsansvar ved kontraktsbrudd


Denne boken tar utgangspunkt i en analyse av ansvarsreguleringen i kjøpsloven § 27 og den internasjonale regelen i CISG artikkel 79. Boken illustrerer hvilken stor betydning de internasjonale rettskilder kan ha for innholdet i norsk kontraktsrett, og viser at regelen i kjøpsloven § 27 snarere bør betegnes som et hindringsfritak enn et kontrollansvar.

Boken er basert på Anders B. Mikelsens doktoravhandling som "utfordrer Justisdepartementet og hele det juridiske establishment når det gjelder grunnlaget for ansvar i kontraktsforhold. Ved sin bruk av internasjonale kilder går den også rett inn i kontroversen omkring rettsutvikling og selvråderett," skriver Hans Petter Graver i sin omtale i Morgenbladet.


Boken er i salg i bokhandelen, eller kan kjøpes her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Hindringsfritak

Anders B. Mikelsen har vært stipendiat ved Institutt for privatrett Universitetet i Oslo fra 2005 til 2009. Fra 2010 har han jobbet som advokat i Kvale Advokatfirma DA. Tidligere har han vært utreder i Høyesterett, dommerfullmektig og advokatfullmektig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar