mandag 18. april 2011

Ny artikkel: Minstekrav til aksjekapital og modellvedtekter

Ny elektronisk artikkel i Tidsskrift for Forretningsjus (TFF): Minstekrav til aksjekapital og modellvedtekter

Advokat dr. Roland Mörsdorf fra Advokatfirmaet Grette kommenterer advokat Gudmund Knudsens utredning fra januar 2011 om forenkling og modernisering av aksjeloven, i artikkelen Minstekrav til aksjekapital og modellvedtekter.

Forfatteren tar bl.a. til orde for at kravet til minste aksjekapital bør settes så lavt som 10 000 kr, og støtter Knudsens forslag om at hverken en ordning med standardvedtekter bør innføres i loven, eller at muligheten til utarbeidelse av flere modellvedtekter bør videreutvikles. Artikkelen refererer til nyere tyske regler (GmbH).

Høringen på Gudmund Knudsens forslag har forøvrig høringsfrist 19. april 2011.

ELEKTRONISK ARTIKKEL. Gyldendal Rettsdata publiserer tidsskriftsartikler elektronisk - før heftepublisering på papir. Artikkelen vil bli paginert i forbindelse med hefteproduksjon.

Gyldendal Rettsdata benytter anledningen til å ønske alle brukere, kunder, redaksjonelle samarbeidspartnere og forfattere en riktig god påske!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar