fredag 1. april 2011

Gyldendal Rettsdata publiserer tidsskriftsartikler fortløpende!

Tidsskrift for Eiendomsrett og Tidsskrift for Forretningsjus vil publisere artikler fortløpende elektronisk – før heftepublisering på papir. Som abonnent av Gyldendal Rettsdata får du nå mulighet til å lese ferske nyhetsartikler innen eiendom og forretningsjus. Forfattere av tidsskriftartikler vil nå også ha mulighet til å nå raskere ut med sine bidrag.

Første artikkel Gyldendal har gleden av å publisere er «Utvidelse av virkeområdet for eiendomsskatt på næringseiendom» skrevet av advokat Linda Haugen Hjelde i Grette DA. Artikkelen omhandler den nye lovendringen i eigedomsskattelova som innebærer at kommunene nå kan velge å skrive ut eiendomsskatt på all næringseiendom, uten samtidig å måtte skattelegge bolig- og fritidseiendom. Kommunene kan således velge å øke inntektene fra eiendomsskatten uten å måtte ta den politiske belastingen ved å ilegge private boligeiere eiendomsskatt. Lovendringen kan redusere omsetningsverdien på næringseiendom og dagens lave yield nivå kan forsterke prisfallet.

Artikkelen vil bli paginert i forbindelse med hefteproduksjon av Tidsskrift for Eiendomsrett på papir.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar