torsdag 28. april 2011

Forbrukerkjøpsloven: kommentarutgave elektronisk

Ny kommentarutgave tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling: Forbrukerkjøpsloven med kommentarer
Forbrukerkjøpsloven med kommentarer gir en grundig gjennomgang av lovens bestemmelser, men med et fokus på praktiske problemstillinger. Det er lagt betydelig vekt på å beskrive og anbefale løsninger på spørsmål som oppstår i det daglige.
Kommentarutgaven til forbrukerkjøpsloven er skrevet av Arnulf Tverberg, som til daglig arbeider som lovrådgiver i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Boken ble utgitt i papir i 2008 av Gyldendal Akademisk.

Tverbergs kommentarutgave inngår i Rettsdatas Kommentarsamling. Alle henvisninger i boken er linket hos Gyldendal Rettsdata, og hver enkelt kommentar er tilgjengelig direkte fra lovens bestemmelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar