onsdag 9. mars 2011

Stilling ledig: jusredaktør i Gyldendal

Gyldendal Rettsdata er markedsleder på nettbaserte rettskildeverktøy mot det juridiske miljøet i Norge og har en sterk posisjon innen juridisk profesjons- og pensumlitteratur. Forlaget har 41 ansatte.

Vi søker redaktør til ledig stilling i jusredaksjonen, og ønsker oss en person med relevant utdanning og god oversikt over fagfeltet. Du bør ha et godt nettverk og gode kontaktskapende evner. Det stilles høye krav til prosjektlederegenskaper, språkforståelse, kreativitet og gjennomføringskraft. Redaksjonell erfaring er en fordel.

Som redaktør vil du ha ansvar for initiering, vurdering og prosjektledelse av nye juridiske fagbøker, i tillegg til oppfølging av eksisterende portefølje. Redaktørens oppgaver omfatter også budsjettering, resultatoppfølging og aktiv deltagelse i videreutviklingen av redaksjonens strategi.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til redaksjonssjef Hans Andreas Tvedt, tlf: 22 03 43 95, e-post: hans.andreas.tvedt@gyldendal.no.

Kortfattet søknad med CV sendes per e-post til ulla.prynmo@gyldendal.no innen 31. mars 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar