torsdag 17. mars 2011

125 reviderte bobehandlingsmaler i Konkurs

Maler og prosesstekster i Konkurs og inndrivelse à jour

Redaksjonen i Rettsdata Konkurs og inndrivelse har foretatt en gjennomgående revisjon av innholdet i prosess- og maltekstene for bobehandlingsprosessen. I tillegg til omfattende prosesstekster med forklaringer og regelverkshenvisninger, samt ca. 125 maler utarbeidet eksklusivt for Gyldendal Rettsdata, finnes en rekke linker og henvisninger til eksterne ressurser i materialet.

Rettsdata arbeider i dag også med ny prosesslinjevisning av innholdet, fra konkursåpning til tilbakelevering, akkord og avslutning.

Redaksjonen består av advokatene Erling Opdal (Ræder) og Eirik Riddervold (Selmer), samt byfogddommer Leif Villars-Dahl.

Malene og prosesstekstene er tilgjengelige i Rettsdata Konkurs og inndrivelse og i Rettsdata Total.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar