fredag 4. februar 2011

Rettsdata Regnskap og Revisjon offline-versjon

Du kan også bruke Rettsdata Regnskap og Revisjon uten å ha nettilgang. Begge versjoner, online og offline, er nærmest identiske, med kun to forskjeller i offline-versjonen:
- "Full tekst"-søk er ikke tilgjengelig. Søk er begrenset til tittel, stikkord, sammendrag o.l.
- Forhåndsvisning av Word-dokumenter er ikke tilgjengelig.

Denne kan lastes ned her:
- http://www.rettsdata.no/offline.php

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar