mandag 10. januar 2011

Psykisk helsevernloven elektronisk

Ny kommentarutgave tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling: Psykisk helsevernloven med kommentarer
Boken imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i psykisk helsevern og jurister og andre som arbeider med helserettslige spørsmål på dette feltet.
Aslak Syses kommentarutgave ble utgitt i 1. utgave i 2004, mens 2. utgave forelå i 2007, etter omfattende lovendringer i psykisk helsevernloven av 1999 i 2006. Det er denne siste utgaven som nå foreligger elektronisk. Boken inngår i Rettsdatas Kommentarsamling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar